Struktura Kliničnega oddelka za bolezni živčevja

Klinični oddelek za bolezni živčevja sestoji iz več enot, ki omogočajo temeljito in celostno obravnavo nevroloških pacientov, poleg tega pa nudijo dobre pogoje za raziskovalno in pedagoško delo, s katerimi osebje kliničnega oddelka prispeva k znanju iz nevrologije in širšega področja povezanega z nevrološkimi boleznimi.

 

HOSPITALNA ODDELKA:

 

 

 

ODDELEK ZA FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO:

 

 

STROKOVNI CENTRI: