Specializanti, mladi raziskovalci in študenti - urniki seminarjev

Na KOBŽ poteka redni program seminarjev, del izobraževanja specializantov in mladih raziskovalcev.  

 

Struktura programa je naslednja:

 

Ponedeljek: KLASIČNI SEMINAR - KS - (moderator po dogovoru med specializantom in mentorjem)


1. in 3. Torek v mesecu: STROKOVNI SESTANEK NK
2. in 4. Torek v mesecu: RAZLAGA NEVROLOŠKEGA ZNAKA ali IZ ZGODOVINE SE UČIMO (moderator po dogovoru med specializantom in mentorjem)


Sreda: KLINIČNA KONFERENCA - KK - (po razporedu)


Četrtek: HIŠNI PRIMER - HP - (specializant ob 11.uri izve, katerega svojega pacienta naj predstavi; moderator se določi na jutranjem sestanku)


Petek: REVIALNI KLUB - RK - (JOURNAL CLUB) (predstavitev članka, ki ga izbereta specializant in moderator; predstavitev in diskusija v angleščini; moderator po dogovoru med specializantom in mentorjem).

 

Prosimo, da vsi predavatelji svoje predstavitve pošljejo na naslov georgievdejan(at)gmail.com, da bi jih lahko objavili na spletno stran. Vsa predavanja bodo zaščitena z geslom. Specializanti geslo lahko dobijo pri tajnici KOBŽ, ga. Anka Žekš (anka.zeks(at)kclj.si).

 

Po vsaki Klinični konferenci na KOBŽ-ju, je potrebno izpolniti naslednji obrazec:

 

Obrazec za morbiditetno in mortalitetno konferenco

 

Vodja specializantov na KOBŽ je Dominika Novak, dr.med.

 

Seminarji na KOBŽ

 

januar 2011

februar 2011

marec 2011

april 2011

maj 2011

junij 2011

julij 2011

 

januar 2010

februar 2010

marec 2010

april 2010

maj 2010

junij 2010

julij 2010

avgust 2010

september 2010

oktober/november 2010

december 2010

 

april 2009

maj 2009

junij 2009

julij 2009

avgust 2009

september 2009

oktober 2009

november 2009

december 2009

 

 

 

 

Razpored kliničnih konferenc na Nevrološki kliniki

 

september-november 2011

marec-avgust-2011

oktober 2010-februar 2011

 

januar/februar 2010

marec/april/maj 2010

junij 2010

julij-september 2010

 

november/december 2009

september/oktober 2009