Specializanti, mladi raziskovalci in študenti - navodila tekom kroženja

Tukaj boste našli navodila za specializante, mlade raziskovalce in študente tekom kroženja na KOBŽ.

 

Vodja specializantov na KOBŽ je Breda Podjavoršek, dr. med.

 

Funkcija vodje specializantov

 

Vodja specializantov ima posredovalno funkcijo med specializanti, ki so na kroženju an KOBŽ in mentorji, posredni in neposredni, specialisti, ki delajo na KOBŽ. Funkcija vodje specializantov pripada najstarejšemu specializantu, ki trenutno kroži na KOBŽ. Naloge vodje specializantov so: priprava razpored seminarjev za naslednji mesec, vodenje evidence prisotnosti, podpisovanje specializantskih dopustov (skupaj z vodjo oddelka in predstojnikom KOBŽ). Poleg tega, vodja specializantov posreduje vse relevantne želje specializantov in informacije o tekočih problemih predstojniku KOBŽ ter skrbi za odličnost in strokovnost dela specializantov.

 

Seznam navodil pri kroženju na KOBŽ

 

Splošna navodila za specializante na Nevrološki kliniki

 

Navodila za specializante pri kroženju na KOBŽ (posodobljeno, 2010)

 

Kaj naj vsebuje sprejem novega bolnika - splošno? (posodobljeno, 2010)

 

Kaj naj vsebuje sprejem bolnika s Parkinsonovo boleznijo? (posodobljeno, 2010)

 

Navodila za specializante pri kroženju iz področja demenc (posodobljeno, 2010)

 

Navodila za specializante pri kroženju iz področja multiple skleroze ter nevroimunologije

 

Navodila za specializante pri kroženju iz epilepsije odraslih

 

Navodila za pripravo petkovih seminarjev na KOBŽ-u, Journal Club

 

 

Redni strokovni sestanki nevroloških strok Kliničnega centra/Medicinske fakultete v Ljubljani

 

Navodila za uporabo video-avdio sistemov na Nevrološki kliniki