Osebje

Vodstvo

 

Predstojnik
Izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med., spec. nevrologije

 

Glavna medicinska sestra
Lidija Ocepek, dipl. m. s.

 

Namestnik predstojnika
Prim. mag. Bernard Meglič, dr. med., spec. nevrologije

 

Tajnik
Nina Vovk, mag. inž. živ.

Zdravniki

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevrologije
Prim. mag. Bernard Meglič, dr. med., spec. nevrologije
Izr. prof. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Maja Kojović, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologije
Dr. Veronika Rutar Gorišek, dr. med., spec. nevrologije
Asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med., spec. nevrologije
Nina Zupančič Križnar, dr. med., spec. nevrologije
Gal Granda, dr. med., spec. nevrologije
Mateja Baruca, dr. med., spec. nevrologije
Prim. Dušan Flisar, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Jure Bon, dr. med., spec. psihiatrije

 

Laboratorij za likvorsko diagnostiko

Timea Tomšič, mag. lab. biomed.

Andreja Emeršič, mag. farm.

 

Diplomirane medicinske sestre

Eva Bogataj Silva Pečjak
Monika Gričar Zorka Pejić
Marija Kisiček Anita Pirečnik Noč, prof. zdr. vzg.
Urška Lang Melita Stegne
Iris Matotek Tina Vavtar

 

Diplomirani zdravstveniki

Slobodan Antonić Robert Rajnar
Franci Benko Luka Rizmal
Aleš Kranjc Ljubo Sambolić

 

Srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki

Senada Alagić Milena Groznik Nada Kuselj Majda Škufca
Alenka Balent Martina Husić Andrej Macenovič Melita Špur
Barbara Bašič Jerneja Ivanuša Ivanka Markovič  Milanko Šušković
Mojca Benko  Tanja Jotić Sara Matotek Leon Tratnjek
Tadej Časar Nataša Kastelic Katarina Medic Simona Zbičajnik
Sabina Dekleva Sandra Kešetovič  Suzana Meseldžija  
Danica Demšar  Emilija Kikelj Slavica Milić  
Jelena Djalić  Sanja Klarić Andreja Nomsi Dobrun  
Maja Gavrič  Helena Krašovec  Tomaž Petek  
Sara Golob Maja Krnc Tanja Serdt  
       

Zdravstvena administracija

Saraja Pangeršič
Tea  Garašević
Gregor Vovk
Anja Petek
Sara Belaj