Osebje

VODSTVO

 

Predstojnik
Izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med., spec. nevrologije

 

Strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe:
Robert Rajnar, mag. zdr. nege

 

Tajnica
Nina Vovk, mag. inž. živ.

 

 

Zdravniki

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevrologije
Izr. prof. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med., spec. nevrologije
Izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevrologije
Prim. mag. Bernard Meglič, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Maja Kojović, dr. med., spec. nevrologije
Dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med., spec. nevrologije
Nina Zupančič Križnar, dr. med., spec. nevrologije
Asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med., spec. nevrologije
Dr. Veronika Rutar Gorišek, dr. med., spec. nevrologije
Asist. dr. Dejan Georgiev, dr. med., spec. nevrologije
Gal Granda, dr. med., spec. nevrologije
Asist. dr. Gregor Brecl Jakob, dr. med., spec. nevrologije
Asist. prim. Dušan Flisar, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Jure Bon, dr. med., spec. psihiatrije

 

Laboratorij za likvorsko diagnostiko

Andreja Emeršič, mag. farm.
Darja Barovič, dipl. inž. lab. med.
Timea Tomšič, mag. lab. biomed.


Diplomirane medicinske sestre

Eva Bogataj Silva Pečjak Kristina Durić
Monika Gričar Zorka Pejić Snežana Volf
Marija Kisiček Anita Pirečnik Noč, mag. zdr. nege  
Martina Rozina Bučar Melita Stegne  
Nives Matko Nina Stopar  
Iris Matotek Tina Vavtar  

 

Diplomirani zdravstveniki

Slobodan Antonić Robert Rajnar, mag. zn.
Franci Benko Luka Rizmal
Aleš Kranjc Ljubo Sambolić

 

Srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki

Senada Alagić Tanja Jotić Andreja Nomsi Dobrun
Alenka Balent Nataša Kastelic Jovanka Pašalić
Barbara Bašič Sandra Kešetovič Tomaž Petek
Mojca Benko  Sanja Klarić Urška Petkovšek
Tadej Časar Maja Krnc Tanja Serdt
Sabina Dekleva Nada Kuselj Majda Škufca
Danica Demšar  Andrej Macenovič Melita Špur
Jelena Djalić  Ivanka Markovič  Milanko Šušković
Maja Gavrič  Sara Matotek Bernarda Treven
Sara Golob Katarina Medic Simona Zbičajnik
Suzana Habot Suzana Meseldžija  
Martina Husić Slavica Milić  

 

Zdravstvena administracija

Sara Belaj Kristijan Rupnik
Tea Garašević Jana Drobnič Šepec
Saraja Pangeršič Katarina Trojar
Anja Petek Gregor Vovk

 

Raziskovalna koordinatorja

Jaka Bon
Suzana Stritar