Oddelek za funkcijsko diagnostiko

Asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med.
Vodja

 

Oddelek opravlja diagnostične laboratorijske postopke in preiskave, ki so potrebni v diagnostiki obolenj živčevja. Preiskave opravljajo usposobljene medicinske sestre in tehniki v sodelovanju z zdravniki, ki so se za določeno področje preiskav specializirali.

 

Laboratorij za avtonomno nevrologijo

 

Laboratorij za EEG diagnostiko


Laboratorij za nevrourodinamiko