Oddelek dr. Alfreda Šerka

Nina Zupančič Križnar, dr. med.
Vodja

 

Robert Rajnar, mag. zn.
Nadzorni zdravstvenik

 

Na oddelku je 19 bolniških postelj v devetih sobah (št. B1-B8 in B13). V sobah B3 in B5-B8 so pretežno hospitalizirani bolniki, ki so napoteni v bolnišnico preko Centra za ekstrapiramidne bolezni in Centra za kognitivne motnje. V sobah B1, B2, B4 in B13 so hospitalizirani bolniki z imunskimi boleznimi osrednjega in perifernega živčevja in bolniki, ki so napoteni za sprejem preko urgentne nevrološke ambulante – splošni nevrološki primeri.


Oddelek vodi Nina Zupančič Križnar, dr. med., oddelčni tehnik pa je Robert Rajnar, diplomirani zdravstvenik. Na oddelku so aktivni še izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med., mag. Bernard Meglič, dr. med., doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., doc. dr. Maja Kojović, dr. med. in doc. dr. Jure Bon, spec. psihiatrije, delno zaposlen na KOBŽ.

 

Oddelčna glavna vizita, ki se jo udeležujejo vsi profili strokovnjakov je vsak drugi četrtek ob 12h45. Obiski sorodnikov bolnikov so dnevno med 15h in 19h, informacije za bližnje sorodnike pa vsak delovni dan med 14h45 in 15h15.