Oddelek dr. Ivana Robide

Gal Granda, dr. med.
Vodja

 

Silva Pečjak, dipl. m. s.
Nadzorna medicinska sestra

 

Oddelek vodi izr. prof. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med., oddelčni diplomirani zdravstveni tehnik je Aleš Krajnc. Zdravniki na tem oddelku so asist. mag. Alenka Horvat Ledinek, dr. med,  asist. Bogdan Lorber, dr. med. ter Gal Granda, dr. med. Na oddelku so hospitalizirani bolniki z nevroimunskimi obolenji, bolniki z epilepsijo in bolniki z ostalimi nevrološkimi obolenji.