Oddelek dr. Ivana Robide

Izr. prof.. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med.
Vodja

 

Aleš Krajnc, dipl. zn.
Oddelčni zdravstveni tehnik

 

Oddelek vodi izr. prof. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med., oddelčni diplomirani zdravstveni tehnik je Aleš Krajnc. Zdravniki na tem oddelku so asist. mag. Alenka Horvat Ledinek, dr. med,  asist. Bogdan Lorber, dr. med. ter Gal Granda, dr. med. Na oddelku so hospitalizirani bolniki z nevroimunskimi obolenji, bolniki z epilepsijo in bolniki z ostalimi nevrološkimi obolenji.