Laboratorij za motnje gibanja in hojo

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
Vodja

 

Opis

 

Tremor in motnje gibanja so ena glavnih in za bolnika bolj obremenjujočih simptomov nevrodegenerativnih bolezni. Tekom klinične obravnave posameznega bolnika, je za uvedbo terapije pomemben del diagnostike tudi sama identifikacija tremorja in težav z ravnotežjem ter gibanjem nasploh.

 

Storitvena dejavnost

 

Storitvena dejavnost laboratorija za motnje gibanja temelji na računalniško podprti oceni motnje gibanja s pomočjo video kamer, statične in dinamične stabilometrije, žiroskopskih tipal in grafične tablice. S pomočjo teh štirih metod je moč opravljati naslednje dejavnosti:

 

  • ocena amplitude in frekvence tremorja v prizadetem delu telesa
  • ocena tremorja roke pri risanju Arhimedove spirale
  • ocena ravnotežja v mirovanju        
  • ocena ravnotežja med hojo
  • ocena bolnikove drže in gibanja okončin
  • presejalni test kognitivne disfunkcije
  • oblikovanje video arhiva motenj gibanja. 


Namen opisanih storitvenih dejavnosti je (i) zgodnje odkrivanje motenj gibanja (npr. pri Parkinsonovo bolezni), (ii) spremljanje poteka in učinkovitosti zdravljenja motenj gibanja (npr. pri Parkinsonovi bolezni), (iii) zgodnje odkrivanje sekundarnih kognitivnih disfunkcij (pri Alzheimerjevi bolezni, (iv) Parkinsonovi bolezni, multipli sklerozi ali esencialnem tremorju) in (v) spremljanje poteka in učinkovitosti zdravljenja sekundarnih kognitivnih disfunkcij.

 

Omenjene metode namreč omogočajo hitro in natančno merjenje ter diferenciranje tremorja in motnje finih gibov rok v ambulanti,  s tem pa tudi lažje spremljanje poteka bolezni in uspešnosti zdravljenja pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, bolnikih z esencialnim in cerebelarnim tremorjem, distonijo in multiplo sklerozo. Prav tako metode opazovanja in diferenciranja gibanja ter motenj ravnotežja pripomorejo k natančnejšemu spremljanju bolnikov in poteka njihovih težav z gibanjem ob napredovanju bolezni ter vpogled v značilnosti gibanja pri posamezni klinični skupini.

 

Prva uporaba sodobnega laboratorija za motnje gibanja na KOBŽ, Nevrološka klnika, 14.5.2009

 

Raziskovalna dejavnost

 

LMG tako aktivno sodeluje s timom fizioterapevtov in delovnih terapevtov ter celotnim Kliničnim oddelkom za bolezni živčevja Nevrološke klinike. Oblikuje in stalno dopolnjuje se baza bolnikov z različnimi vrstami tremorjev, ki so bili predhodno ambulantno obravnavani v nevrološki ambulanti Poliklinike. Že od samega začetka Laboratorij aktivno sodeluje z Medicinsko Fakulteto v Ljubljani, natančneje z Inštitutom za patološko fiziologijo. V teku je tudi sodelovanje z raziskovalno skupino Laboratorija za umetno inteligencoFakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter sodelovanje z Laboratorijem za hojo in nevrodinamiko, Oddelka za nevrologijo Tel Aviv Sourasky Medical Centra v Izraelu.