Laboratorij za likvorsko diagnostiko

Doc. dr. Saša Čučnik, spec. med. biokem.

Vodja

 

Pregled cerebrospinalnega likvorja je že zelo dolgo ena od pomembnejših preiskovalnih metod v nevrologiji. Le s pregledom likvorja lahko potrdimo okužbo osrednjega živčevja. Pregled likvorja je nepogrešljiv tudi v diagnostiki vnetnih bolezni živčevja, najpomembnejša med njimi je multipla skleroza. Pri približno 90 % naših bolnikov z MS najdemo oligoklonalne trakove v likvorju. V zadnjem času postaja likvor vse bolj pomemben tudi v diagnostiki demenc in drugih degenerativnih bolezni osrednjega živčevja. Pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo neredko ugotavljamo zvišano koncentracije beljakovin tau in fosfo-tau ob znižani koncentraciji beljakovine amiloid beta Aß42. Še bolj pomembno je, da opisane spremembe najdemo že v najzgodnejšem obdobju demence, pri bolnikih z blagim kognitivnim upadom, s čimer lahko pri nekaterih bolnikih napovemo prehod blažjih kognitivnih simptomov v Alzheimerjevo bolezen.

 

V Laboratoriju za likvorsko diagnostiko izvajamo spodaj naštete preiskave:

 

  • določanje številčne koncentracije eritrocitov in levkocitov v likvorju,
  • določanje koncentracije celokupnih proteinov v likvorju,
  • določanje koncentracije glukoze in laktata v likvorju,
  • določanje oligoklonalnih trakov v likvorju in serumu z izoelektričnim fokusiranjem (intratekalno vnetje kvalitativno),
  • določanje indeksa prostih verig kapa (intratekalno vnetje kvantitativno),
  • določanje bioloških označevalcev demenc Aß 1-42, tau in p-tau


Laboratorij za likvorsko diagnostiko vodi specialistka medicinske biokemije, doc. dr. Saša Čučnik, namestnica vodje je Andreja Emeršič, mag. farm. V laboratoriju sta zaposleni še Timea Tomšič, mag. lab. biomed. ter Darja Barovič, dipl. inž. lab. med.

 

Vaša vprašanja, predloge, pohvale in pritožbe nam lahko sporočite:

 

  • po elektronski pošti: info.LLD@kclj.si
  • na naš naslov: Laboratorij za likvorsko diagnostiko, UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
  • telefonsko: 01 522 4077

 

Navodila in obvestila naročnikom naših preiskav:

 

Delovni čas laboratorija za likvorsko diagnostiko

Seznam preiskav laboratorija za likvorsko diagnostiko

Navodila za naročanje preiskav

Navodila za odvzem in transport likvorja

Navodila pacientom pred pregledom cerebrospinalnega likvorja z lumbalno punkcijo

 

Dodatne informacije o naših preiskavah najdete tudi v laboratorijskem vodniku UKC Ljubljana:

http://lab.biarti.si/?view=table (Napredno iskanje > laboratorij > LLD)