Laboratorij za EEG diagnostiko

Gal Granda, dr. med.

Vodja

 

Laboratorij za elektroencefalografsko (EEG) diagnostiko opravlja ambulantna in hospitalna EEG snemanja in podaljšana EEG snemanja s stalnim video nadzorom (videotelemetrija). Preiskave so ključne v diagnostiki epilepsije in pomembno pripomorejo k diagnozi in odločitvi o zdravljenju.

 

Vodja laboratorija je Gal Granda, dr. med., sodelujoča zdravnika specialista sta mag. Bogdan Lorber, dr. med. in dr. Marko Korošec, dr. med. Preiskave izvajajo Melita Stegne, dipl. m. s., ter diplomirana zdravstvenika Ljubo Sambolić in Aleš Kranjc. V delo so vključeni specializanti med izobraževanjem iz epileptologije.