Center za multiplo sklerozo

Doc. dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med.
Vodja

 

Center za multiplo sklerozo je organizacijsko razdeljen na dnevno bolnišnico KO za bolezni živčevja, bolnišnično obravnavo na oddelku dr. Alfreda Šerka in dr. Ivana Robide in na specialistično ambulanto obravnavo. Specialistične ambulante za multiplo sklerozo potekajo ob ponedeljkih in četrtkih od 12h30 - 15h.

 

Naloge Centra za multiplo sklerozo so:

 

  1. oblikovanje smernice za postavitev diagnoze multiple skleroze
  2. oblikovanje smernic za zdravljenje kliničnega izoliranega sindroma in multiple skleroze
  3. multidisciplinarni pristop k  obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo
  4. izobraževanje nevrologov, specializantov nevrologije in medicinskih sester za multiplo sklerozo
  5. sodelovanje v mednarodnih projektih in raziskavah.

 

V Centru za multiplo sklerozo sodelujejo:

 

Izr. prof. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med.
Izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med.
Gregor Brecl Jakob, dr. med.
Ana Ožura, psihologinja
Anita Noč Pirečnik, prof. zdr. vzg.
Nives Matko, dipl. m. s.
Mag. Jelka Janša, delovni terapevt
Zorana Sicherel, delovni terapevt
Andrej Martič, dipl. fizioterapevt
Saša Alagić, dipl. fizioterapevt

 

V okviru Centra za multiplo sklerozo potekajo tudi naslednje dejavnosti:

 

  1. učenje aplikacije različnih oblik imunomodulatornih zdravil
  2. obvladovanje motenj mokrenja
  3. obvladovanje utrudljivosti v vsakdanjem življenju oseb z multiplo sklerozo