Center za kognitivne motnje (CKM)

Doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med.
Vodja

 

Center za kognitivne motnje predstavlja osrednjo točko, kamor naj bi bili napoteni bolniki s sumom na demenco iz ambulant splošne medicine in drugih specialističnih ambulant.

 

Osnovna dejavnost centra je specialistična terciarna timska obravnava bolnikov z demencami, ki so atipične, reverzibilne, hitro potekajoče in/ali ki se javljajo pri mlajših bolnikih ali so pridružene drugim nevrološkim (predvsem nevrodegenerativnim) obolenjem.

Namen delovanja CKM je  zagotavljati celostno diagnostično, terapevtsko in rehabilitacijsko  obravnavo bolnikom z demenco, nuditi pomoč njihovim skrbnikom ter vzpostaviti dober partnerski odnos s socialnimi službami,drugimi zdravstvenimi institucijami ter prostovoljnimi združenji. 


Pomembno vlogo v CKM ima tudi raziskovalna dejavnost z vključevanjem raziskovalnih kapacitet laboratorija za motnje gibanja (ocenjevanje hoje, tremorja) in  kognitivnih elektrofizioloških metod (P300).

 

AMBULANTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV je usmerjena v diagnostično in terapevtsko  spremljanje bolnikov v zgodnjih obdobjih demence in posebno obravnavo tistih kategorij bolnikov, ki potrebujejo čim hitrejšo hospitalizacijo: gre za mlajše bolnike, bolnike s hitro potekajočo demenco, potencialno reverzibilno demenco in atipično demenco.

Večji del napotenih bolnikov  lahko obravnavamo ambulantno, v okviru, posebej organizirane ambulante (2-3x tedensko po 3-4 ure). Ambulantna  obravnava  zajema razširjen nevrološki pregled, posvet s specializirano diplomirano medicinsko sestro in možno napotitev na laboratorijske, slikovne in elektrofiziološke preiskave, h klinični psihologinji, socialni delavki, logopedinji ter na obravnavo k delovnemu  terapevtu ali fizioterapevtu.
Po opravljeni  začetni in diferencialni diagnozi, se bolnika po potrebi napoti na ustrezno nadaljnjo hospitalno obravnavo.

 

 • Po postavitvi diagnoze demence strokovni sodelavci CKM spremljajo bolnika ter skrbnike in  ga/jih  seznanjajo s simptomi in znaki bolezni, naravnim potekom in prognozo bolezni, možnostmi zdravljenja, lokalnimi službami za nego in pomoč,  aktivnostmi združenja za pomoč bolnikom z demenco in svojcem- Spominčica in drugimi pomembnimi informacijami pravno-finančnega ali drugega značaja.
 • Bolnika z demenco ob kontrolnih pregledih v povprečju na 4-6 mesecev vedno kontrolno   ocenimo s KPSS, FAQ, pozorno spremljamo tudi vedenjske in razpoloženjske simptome  (NPI) beležimo heteroanamnestične podatke in osnovne parametre »Kontrolnega pomnilnika za celovito geriatrično oceno«.

 

HOSPITALNA OBRAVNAVA BOLNIKOV je namenjena manjšemu deležu bolnikov z demencami, (mlajši bolniki, kompleksne in atipične oblike, hitro potekajoče oblike demenc, reverzibilne demence) ki potrebujejo čimprejšnjo hospitalizacijo z zelo strukturiranim diagnostičnim postopkom, ki vključuje  nevrološki in nevropsihološki pregled, elektrofiziološke in slikovne (strukturne in funkcijske) ter biokemične preiskave, nato pa farmakološko in nefarmakološko obravnavo.


V postopku je tudi pridobivanje materialov za likvorsko diagnostiko demenc (Doc. Rot)

 

STROKOVNI SODELAVCI V TIMU

 

 • zdravnik nevrolog,
 • zdravnik psihiater, 
 • klinična psihologinja, 
 • diplomirana medicinska sestra s poglobljenim znanjem s področja demenc,
 • socialna delavka
 • delovni terapevt
 • fizioterapevt
 • logoped,
 • zdravstveni tehnik

 

Dodatno občasno  vključeni:zdravnik specialist nevroradiolog, zdravnik specialist nuklearne medicine, farmakolog in dietetik.

 

Načrtujemo tudi kratkotrajne intenzivne oblike izobraževanja za vse profile sodelavcev CKM (predvsem pa DMS, klinični psiholog in zdravnik) izven NK (v tujini na specializiranih »memory clinic« in v Sloveniji ).

 

Center za kognitivne motnje Nevrološke klinike v Ljubljani je včlanjen tudi v Evropski konzorcij za alzheimerjevo bolezen.

 

 

 

 

Diagnostični algoritem za demence

Priporočila za prvo diagnostično obravnavo bolnika s sumom na demenco

Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti - KPSS

Osnova za klinično pot za obravnavo bolnikov z demenco