Center za epilepsijo odraslih

Asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med.
Vodja

 

Center za epilepsije odraslih (CEO) deluje v okviru Kliničnega oddelka za bolezni živčevja (KOBŽ). V delo centra se vključujejo sodelavci iz vseh podenot NK in zunanji sodelavci s področij nevroradiologije, psihiatrije, nevrokirurgije in socialnega dela. 

 

Osnovno poslanstvo Centra za epilepsije odraslih je organiziranje timske in celovite obravnave bolnikov z epilepsijo.

 

Stalni sodelavci CEO: (znotraj KOBŽ) so:
Mag. Bogdan Lorber, dr. med. (vodja)

Gal Granda, dr. med.

Veronika Rutar Gorišek, dr. med.

Aleš Kranjc (VMT s posebnimi znanji)

Melita Stegne (EEG tehnica)

Ljubo Sambolič (EEG tehnik)

 

Sodelavci CEO:
Dr. Marko Korošec, dr. med

Mag. Boštjan Čebular, dr. med.

Dr. Tomaž Žgur, dr. med.

Anja Čuš, univ. dipl. psih. (nevropsihologija) 

Katja Angleitner (delovna terapija)

 

Zunanji sodelavci CEO:
Nuška Pečarič dr. med. (nevroradiologija)

Marko Pišljar, dr. med. (psihiatrija)

Prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med. (nevrokirurgija)

 

Subspecialistične ambulante za epilepsijo  so organizirane na Polikliniki:

 

Zdravniki

Mag. Bogdan Lorber, dr. med.
Gal Granda, dr. med.
Dr. Marko Korošec, dr. med.

 

Dr. Tomaž Žgur, dr. med. opravlja ambulanto za epilepsijo v prostorih Kliničnega oddelka za klinično nevrofiziologijo.

 

Naročanje po telefonu: (01) 522 24 52

 

V sklopu Centra za epilepsije odraslih organiziramo redne Multidisciplinarne klinične epileptološke konference, ki so ob četrtkih ob 11h. Na konference vedno vabimo vse sodelavce CEO, posebej pa tiste, ki so pri vodenju obravnavanih bolnikov aktivno udeleženi.

 

Hospitalne obravnave so v okviru posteljnih kapacitet KOBŽ. Jedro diagnostičnih hospitalnih obravnav so dolgotrajne EEG preiskave pri bolnikih z neobvladano epilepsijo ali z epileptičnim napadom podobnimi paroksizmalnimi montjami.

 

Ambulantne EEG preiskave za bolnike za epilepsijo izvaja EEG laboratorij.